Nowa firma - agencja-ubezpieczeniowa

Agencja ubezpieczeniowa

nowa-firma.com.plTytuł:  Umowa agencyjna..
Autor:  expert
27.7.2010, 14:51
To, że pracujesz w Agencji Ubezpieczeniowej nie oznacza, że jesteś z nią związana umową agencyjną!!! Umowa agencyjna polega na tym, iż agent zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. Agencja Ubezpieczeniowa może, tak jak każda inna osoba prawna, zawierać z osobami fizycznymi umowy zlecenia, o dzieło, o pracę, agencyjną. We wszystkich tych umowach zobowiązuje strony do dokonywania na jej konto odpowiednich czynności - w przypadku umowy o pracę - do świadczenia pracy, w przypadku umowy o dzieło - do wykonania określonego dzieła, itd. Skoro już pracujesz dla tej agencji to z pewnością nie na podstawie umowy agencyjnej (bo wówczas musiałabyć prowadzić własną działalność gospodarczą).

Odpowiedz:

Tytuł:
Autor:
Tekst:
Wpisz poprawną odpowiedz
aby wysłać wiadomość
nosił wilk razy kilka ponieśli i...